KONFERENCJA AUTYZM W SZKOLE

4 Czerwca 2016, 10:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Voucher

dostępnych: 0

Wyprzedane 34,00 zł Wyprzedane
  Voucher

dostępnych: 0

Wyprzedane 34,00 zł Wyprzedane

KONFERENCJA AUTYZM W SZKOLE. O PODĄŻANIU ZA DZIECKIEM Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ.

Dla: rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, osób ze spektrum autyzmu, kadry pedagogicznej, psychologów, terapeutów i wszystkich zainteresowanych tematem specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Dziecko z ASD to wyzwanie. I trudności, i radość, i ogromna odpowiedzialność. 

Dla rodziców, na których barkach leży wybranie "właściwej" ścieżki edukacyjnej. Dla całego systemu edukacji, który powinien zapewnić najlepsze warunki dla rozwoju dziecka z potrzebą kształcenia specjalnego. Dla nauczycieli, którzy bezpośrednio wpłyną na jego rozwój. Dla społeczeństwa, które powinno być przygotowane do integracji.
Zapraszamy wszystkich wyżej wymienionych do rozmowy na temat ewaluacji myślenia o dziecku z ASD w modelu edukacyjnym!

Jakie mamy opcje, jakie wsparcie, jakie perspektywy?Co jest najważniejsze w wyborze tej najlepszej dla dziecka opcji? Jak się ma diagnoza do potencjału i ograniczeń?Jak podążać za indywidualnymi potrzebami takiego ucznia w grupie? 

Na te i inne pytania odpowiedzą specjalnie zaproszeni prelegenci, goście i sami uczestnicy konferencji. Przedstawiciele KAŻDEJ ze stron. Bo w tej dyskusji każdy głos jest ważny!

Zapraszamy na trzyczęściowe spotkanie, na którym:

- wysłuchamy prelegentów

- podyskutujemy w otwartym panelu

- przeprowadzimy wykład interaktywny w oparciu o studium przypadków


PROGRAM

9:00 - 10:00 - rejestracja uczestników

10:00-10:10

POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

10:10-10:30

"Prawne regulacje kształcenia dziecka z autyzmem"

Renata Jocz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych

10:30-10:50

Co w praktyce wynika ze zmian w przepisach i jakie są dostępne opcje edukacyjne dla dzieci z ASD

Elżbieta Olszak, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu.

10:50-11:50

"Jak uczą się dzieci ze spektrum autyzmu?

Mocne i słabe strony funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w procesie edukacji."

dr Barbara Winczura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

11:50-12:30

ZA w szkole. O potrzebie zrozumienia wyzwań dziecka z ASD w szkole.

Katja Schroedinger, autorka bloga Koci Świat ASD, osoba dorosła ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera (ZA)

12:30-12:50 PRZERWA KAWOWA

12:50-14:10

"Uczeń ze spektrum autyzmu w procesie edukacji." - otwarty panel dyskusyjny .

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF.

Paneliści:

1. Renata Jocz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych

2. Elżbieta Olszak, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu.

3. dr Barbara Winczura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

4. Anna Barwik, Zespół Szkół nr 31 w Toruniu z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem

5. prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, UAM Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Poradnictwa Społecznego

6. Sławomir Wrembel - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte drzwi, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum "Otwarte Drzwi" w Poznaniu

Prelegenci oraz goście reprezentujący każdy z wymienionych wcześniej modeli edukacyjnych podejmą rozmowę na temat wyboru modelu edukacyjnego dziecka, plusów i minusów, potrzeb i ograniczeń.

14:10-14:30

Podsumowanie dyskusji - prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF.

Kierunki rozwoju metod i podejścia do uczniów z ASD w szkolnictwie. Znaczenie i metody odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej w obliczu zmieniających się trendów w edukacji. Perspektywy.

14:30-14:50 PRZERWA KAWOWA

14:50-16:30

"Autyzm w szkole - dobra praktyka."

Anna Janiak, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA

Interaktywny wykład o znaczeniu indywidualnego podejścia w określaniu przyczyn zachowania dziecka z ASD. Studium przypadków, omówienie różnych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.

16:30-16:50

TACY JAK WY - projekcja filmu


Prowadzący:

Wojtek Załustowicz - pracował w Radiu Merkury Poznań współpracował z redakcją sportową Telewizji Polskiej w Warszawie. Od przeszło dwudziestu lat związany z branżą eventową, współpracował z największymi agencjami marketingowymi w Polsce. Prezenter-Animator-Konferansjer. Jak mawia o sobie Zwykły człowiek Niezwykłego Boga.Uwaga- ilośc miejsc ograniczona!

W cenie biletu - dwie przerwy kawowe.

Bilety wstepu stanowią jednocześnie voucher, który na miejscu będzie można wymienić na książkę "LOGISTYKA AUTYZMU" Kate WIlde


*za możliwość wykorzystania nazwy oraz wsparcie merytoryczne dziękujemy autorce bloga Autyzm W Szkole http://autyzmwszkole.com

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Poznaniu wydarzenia Poznań